PARTICIPANT-LIST

Total Entries

Classes

MAX DD2 Club MAX DD2 National
MAX DD2-M Club MAX DD2-M National
MAX Junior Club MAX Junior National
KZ2 National KZ2 Masters
MAX Senior Club MAX Senior Masters
MAX Senior National MAX Micro
MAX Mini

Events

31.03.2019
Wackersdorf
12.05.2019
Oppenrod
23.06.2019
Bopfingen
21.07.2019
Fassberg
01.09.2019
Wittgenborn
06.10.2019
Liedolsheim
03.11.2019
Kerpen

© 2019 BRP-Rotax GmbH & Co KG